Modernizácia

– vypracovanie harmonogramu jednotlivých úkonov obnovy bytového domu
– spracovanie finančnej analýzy, návrh spôsobu financovania
– zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v komerčnej banke alebo stavebnej sporiteľni
– výmena schodiskových okien prípadne kopilitov
– výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch
– výstavba domovej kotolne s podporov ohrevu vody solárnymi kolektormi
– zľavy na kúpu tovaru a dodanie služieb vodoinštalácií, plynoinštalácií a kúrenia až do výšky 20%pre klientov v správe spoločnosti RW, s.r.o.
– vyregulovanie tepelnej sústavy
– zateplenie obvodového plášťa a strechy bytového domu
– skultúrnenie spoločných častí a zariadení bytového domu
– výmena rozvodov a kanalizačných vpustí
– výmena poškodených izolácií
– DEK systém
– inštalácia bezpečnostných kamier

Spôsob ako šetriť, zlepšiť bývanie, predĺžiť životnosť bytového domu je investovať do zvýšenia jeho ekonomickej hospodárnosti. Investícia do modernizácie predstavuje súbor činností ovplyvňujúcich postupnosť a dôležitosť ich riešenia, ktoré treba ukázať vlastníkom a odôvodniť ich technickými možnosťami a finančným
efektom.

Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je rozhodnutie správne.

Robert Tkáčik
konateľ