Ekonomická oblasť

otvorenie a vedenie bankového účtu pre každý spravovaný objekt
pasívny prístup na účet formou internetbankingu pre zástupcov vlastníkov
vyhotovenie mesačných zálohových predpisov
evidencia a sledovanie nákladov spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
ročné vyúčtovanie (fond služieb a fond prevádzky, údržby a opráv)
vypracovanie koncepcie na získanie dodatočných finančných prostriedkov z iných zdrojov
poskytnutie krátkodobej pôžičky z vlastných finančných prostriedkov do výšky 10 000 €
poistenie nehnuteľnosti

Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je rozhodnutie správne.

Robert Tkáčik
konateľ