Profil RW s.r.o.

RW vzniklo už v roku 2006 v Bratislave zoskupením ľudí tvoriacich riešenia pre zvyšovanie efektívnosti bývania – LEPŠIE BÝVANIE, LEPŠÍ ŽIVOT.

Na základe skúseností s poskytovaním služieb pre bytové domy a reakciou na problematiku činnosti výkonu správy, s ktorou sme sa stretávali, vznikla v roku 2010 spoločnosť RW, s.r.o. .

RW, s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorá ponúka novú koncepciu poskytovania služieb správcu nehnuteľností.

Našim poslaním je modernizácia zastaralých riešení, pri ktorej nedochádza k plytvaniu s finančnými prostriedkami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Snažíme sa zabezpečiť nielen hospodárnosť, ale aj maximalizovať hodnotu Vašej nehnuteľnosti. Poskytujeme kvalitné služby, ktoré sú založené na profesionalite, serióznosti, odbornosti a ochote. Presadzujeme otvorenosť v
komunikácii a prehľadnosť činnosti výkonu správy.

Sme presvedčení, že rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je Vaše správne rozhodnutie.